Dette er barnehagen vår

Om barnehagen

Voksen sitter med to barn på fanget utendørs

Kort fortalt

Norlandia Husbyåsen er en barnehage i Stjørdal kommune, med 26 ansatte og 77 plasser fordelt på 5 avdelinger.


Hessjøen

1-2 år

Møssjøen

1-2 år

Husåsen

3-5 år

Koksåsen

3-5 år

Hvorfor velge Norlandia Husbyåsen?

For oss er leken selve grunnlaget for læring. Vi legger vekt på uteliv og kultur, og vi er ute hver dag, uansett årstid. Vi tror at å være ute i naturen er sterkt knyttet til god helse, både fysisk og mentalt. Vi er ofte på tur og oppfordrer barna til å delta aktivt i planleggingen av aktivitetene.

Barnas medvirkning er viktig for oss, og vi legger stor vekt på å fremme vennskap og inkludering gjennom samlinger og lek.

Uteområdet vårt er flott og kupert, hvor vi kan utforske og utvikle motorikken i et variert terreng. Vi har lekeapparater og lekemuligheter tilpasset barn i alle aldre og med alle slags funksjonsnivå.

Vi fokuserer på kulturuttrykk som sang, kunst og musikk, og vi lærer om mangfold, nasjonaliteter, matkulturer, tradisjoner og forskjellige levesett. 

 

Småtur 

For å øke barns glede over å være ute i naturen, samtidig som de lærer litt om lokalmiljøet har vi satt i gang et allmennyttig prosjekt som vi kaller Småtur. Vårt mål er at småbarnsfamilier skal få et spennende nærtilbud som ikke koster noe, og som bidrar til gode opplevelser i fellesskap utendørs. Både barn og voksne er velkommen til å bruke kartet vårt, utforske plassene og gjerne komme på besøk til barnehagen for å få en liten premie når alle turplassene er besøkt. 

Noe av det vi liker best

  • Fokus på uteliv og “Småtur” - med fantastiske turområder rett utenfor dørstokken: “Råttistokkskogen”, “Fuglekasseskogen”, “Istappeskogen”, Trollskogen” og “Gjørmehølet”
  • Fokus på kultur - sang, kunst og musikk, og vi benytter oss av det kulturelle tilbudet Stjørdal har å by på.
  • Flott og kupert uteområde, med lekeapparater og lekemuligheter tilpasset barn i alle aldre og med alle slags funksjonsnivå
  • Tilbud om bleieavtale
  • Vi er en fullkostbarnehage, hvor alle måltidene tilberedes i barnehagen.
  • Egen gymsal

Dette er barnehagen vår

Pedagogikk og tilnærming